SİNEMA VE ZAMAN, trailer: Volker Schreiner (0:03:45)
(Metin Erksan, „Sevmek Zamanı”, 1965 - filminden bir sahne temel alınmıştır)
www.volkerschreiner.de