Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı II
“Türk Sineması Ama Hangisi? Türk Sinemasına Alternatif Bakışlar/ Türk Sinemasında Dönemler”


30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen bu konferansta Bülent Oran, Halit Refiğ, Yavuz Turgul, Kurtuluş Kayalı farklı üniversitelerden katılan genç neslin söylemlerine hem izleyerek hem de tartışmalara katılarak katkıda bulundular.

Sinemanın yeni bir biçim alıp almadığı, hikayeleri nasıl anlattığımız, yeniden çevrimlerin nasıl yapıldığı, yeni filmlerin geçmişe nasıl baktıkları ve onu nasıl görüntüledikleri ve nihayetinde Türkiye’de sinema üzerine yazılanların olup olmadığı varsa nasıl yazıldığı hakkında konuşulmuştu. Konferans sonunuda bu kazılara ihtiyacımızın olduğu ve katkılarını bu gün için kullanabileceğimiz ortaya çıktı.

Konferans Asistanı
Övgü Gökçe