Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı X
“Sinema ve Hayal”

7- 9 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarını Prof. Dr. Deniz Bayrakdar ve Prof. Dr. Yücel Yılmaz’ın yaptı ve konferansın on yıllık geçmişine kısaca değinildi.

Türk sinemasının hayalle olan ilişkisi hep sınırlı kalmıştır. Tüm Yeşilçam süreci hayali olarak değerlendirilebilir. Hikayeler, sahneler, oyunculuk, set ve dekor hep hayal ürünlerinden çıkmıştır ve bunda seyirci beklentilerinin ve zaman kıstlamasının etkisi büyüktür. Bu anlamda konferansta da bahsedildiği gibi 1960lar’ın ortaları Türk sinemasının hayal süreci, 70ler ise fantezi ve grotesk türlerle sınırlıdır.

1990lar’da anlatı ve öykülerin değişmesi gerektiği gişe hasılatlarıyla da belli oldu ve böylece G.O.R.A. (2004) gibi bilim kurgu örnekleri Yeşilçam’ın sınırlı hayallerini dönüştürdüler.

Program Komitesi
Murat Akser (Kadir Has Üniversitesi)
Deniz Bayrakdar (Kadir Has Üniversitesi)
Deniz Göktürk (UC Berkeley)
Dilek Kaya Mutlu (Bilkent Üniversitesi)
Kaya Özkaracalar (Bahçeşehir Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Levent Soysal (Kadir Has Üniversitesi)
Louise Spence (Kadir Has Üniversitesi)

Konferans Asistanları
Zeynep Altundağ (Kadir Has Üniversitesi)
Aslı Kotaman (Kadir Has Üniversitesi)