Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XIII
“Sinema ve Bellek”


3-5 Mayıs 2012

“Sinema ve Bellek” konulu XIII. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı 3-5 Mayıs 2012 tarihleri arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile işbirliğinde Kadir Has Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

İngiliz feminist akademisyen Laura Mulvey (Birkbeck, University of London) konferansın ana konuşmacısı olarak "Hitchcock's Blondes, Feminism and Psychoanalytic Film Theory" adlı konuşmasını yaptı. Görsel Haz ve Sinema makalesiyle psikanalizi ve feminist bakış açısını sinema araştırmalarına taşıyan Muvley'nin konuşmasını 500’den fazla katılımcı ilgiyle izledi. Konferansın açılış konuşmasını Prof. Dr. Nabi Avcı yaptı. Prof. Dr. Öcal Oğuz (UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı) ve Prof. Dr. Kemal Sayar da konuşmaları ile konferansa önemli katkılarda bulundular.

Konferansta yer alan konular ve paneller Türk Sinemasında tarihin ve hafızanın ne kadar ön planda olduğunu hatırlattı. Konferans boyunca tartışıla gelen başlıca konular şöyleydi; Tarihi Yazılmayanlar: Sinemamızın Gözardı Ettikleri, Eleştirinin ve Seyircinin Belleği, Geçmişle Hesaplaşmalar, Yeniden Yeşilçam: Dizisi Yapılan Filmler, Sinema/Şehir/Bellek, Baba/Bellek/İsyan, Sinemamızdaki Toplumsal Arketipler, Bellek: Geçmişteki Evimiz.

“Sinema ve Bellek” konferansında Zahit Atam'ın öncülüğünde psikanaliz de konferansa altbaşlık olarak girdi. Özellikle Yeni Türkiye Sinemasının kurucuları olan dört yönetmenin karakter analizinin psikiyatristlerce yapılması konferansın en ilgi çeken anlarından oldu. Konferansta ayrıca Türk Sinemasına unutulmaz eserler veren yönetmen Ömer Lütfü Akad ve Yusuf Kurçenli anısına düzenlenen panellerde yakın dostları, oyuncu ve ekip arkadaşlarının da katılımıyla, önemli eserleri eşliğinde anıldılar. Lütfi Akad Paneline eski öğrencileri ve günümüzün sinemacılarından Hüseyin Kuzu ve Necla Algan katıldı. Yusuf Kurçenli Panelinde ise Nesteren Davutoğlu, Baran Seyhan ve Yüksel Aksu, hocalarınının sinemasal yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. Konferansın bilim komitesinde Deniz Bayrakdar, Tül Akbal Süalp, Zahit Atam ve Nilay Ulusoy yeraldı. Düzenleme komitesinde ise Murat Akser, Melis Behlil, Ali Pekşen ve Melis Oğuz yeraldı. Konferansın kapanış ve değerlendirme oturumunu Murat Akser yaptı. Gelecek yılın konferans temasının da tartışıldığı bu oturumla birlikte bir sonraki konferansın çalışmaları da başlamış bulundu.

Danışma Kurulu
Tevfik Başer (Kadir Has Üniversitesi)
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Nevena Dakovic (Univerzitet u Beogradu)
John Hill (Royal Holloway, University of London)
Dina Iordanova (University of St. Andrews)
Levent Soysal (Kadir Has Üniversitesi)
Hülya Uçansu (Uluslararası İstanbul Film Festivali eski yöneticisi)

Program Kurulu
Zahit Atam (Mimar Sinan Üniversitesi)
Deniz Bayrakdar (Kadir Has Üniversitesi)
Esin Paça Cengiz (Royal Holloway, University of London/Kadir Has Üniversitesi)
Tül Süalp (Bahçeşehir Üniversitesi)
Nilay Ulusoy (Bahçeşehir Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi
Murat Akser (Kadir Has Üniversitesi)
Melis Oğuz (Kadir Has Üniversitesi)

Konferans Asistanı
Zeynep Altundağ (Kadir Has Üniversitesi)
Elif Kahraman (Kadir Has Üniversitesi)