Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XV
“Sinema ve Seyirci”


8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Konferansın konusunu sinema tarihinin başlangıcından beri farklı disiplinlerin ve metodolojilerin çatışma alanı haline gelen seyirci oluşturdu. İzleyicilik deneyimi etrafında şekillenen bu çalışmanın odağında, filmlerden ne tür hazlar aldığı sinema aygıtı tarafından belirlenen pasif seyirciler olduğu kadar, filmlerin anlamını kuran, hatta filmleri var eden eleştirel, siyasallaşmış özneler yer aldı. Konferansın temasını, ideolojik bir aygıt tarafından kurulduğu varsayılan seyirci ile kanlı canlı, nefes alan, cinsel ya da etnik çeşitlilikleri itibariyle farklı eğilimleri, etkileşimleri olan farklı izleyicilik konumları belirledi. Konferansta, film izlemenin nasıl bir deneyim olduğu sorusu ve sinema izleyicisinin konumu bireysel izleyicinin nazarından, izleme pratiklerinin tarihçesine yayılan geniş bir perspektifte, çok yönlü ve disiplinlerarası bir bakışla tartışıldı.

XV. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Seyirci konferansının ana konuşmacısı New York Üniversitesi Sinema Çalışmaları bölüm başkanı Prof. Richard Allen’dı. Konferans “Seyircilik Kuramları,” “Seyir Mekanları ve Mecraları,” “Seyirciliğin Sözlü Tarihi” gibi oturumların yanı sıra, Türkiye sinema endüstrisinin önde gelen isimlerinden Sevinç Baloğlu, Dilek Gökçin, Hüseyin Karabey, ve Gizem Soysaldı izleyicinin film festivalleri ile ilişkisini, “Festivale Seyirci Olmak ya da Seyirciye Festival Yapmak” başlıklı panelde tartıştılar.

Program Kurulu
Deniz Bayrakdar (Kadir Has Üniversitesi)
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Selim Eyüboğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)
Esen Kunt (Nişantaşı Üniversitesi)
Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi
Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)
Su Baloğlu (Kadir Has Üniversitesi)
Halil Türkden (Kadir Has Üniversitesi)