Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XVI
“Sinema ve Ses”


7-9 Mayıs 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sinematografik ifadede hayati bir öneme sahip olan ancak sinema yazınında yakın zamana kadar tali bir unsur ve ‘asıl’ meseleler için bir cephanelik olarak görülmekten kurtulamayan ses Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVI konferansının konusunu oluşturdu. Konferansta sinemada ses teması geniş bir spektrumda, çok yönlü ve disiplinlerarası bir bakışla tartışıldı.

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler XVI Sinema ve Ses konferansının ana konuşmasını Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Film ve Medya Bölümü profesörlerinden Mary Ann Doane gerçekleştirdi. “Ses ve Cinsiyet,” “Ses, Zaman ve Mekan,” ve “Ses ve Travma” gibi akademik oturumların yanı sıra, endüstri panellerinin de yer aldığı konferansta Türkiye Sineması’nın önde gelen isimlerinden Ender Akay, Ezel Akay, Taylan Oğuz ve Mehmet Kılıçel’in katılımıyla “Türkiye Sineması’nda Ses Tasarlamak” başlıklı panelde güncel uygulamalar tartışıldı. Beden, cinsellik, performans ve kimlik ile dublaj, sessizlik, dil ve söylem konularını ele alan konuşmalar gerçekleştirildi.

Konferansın Program Kurulu ve Düzenleme Komitesi aşağıdaki isimlerden oluştu.

Program Kurulu
Canan Balan (Istanbul Sehir Üniversitesi)
Deniz Bayrakdar (Kadir Has Üniversitesi)
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Esin Paça Cengiz (Kadir Has Üniversitesi)
Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi
Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)
Ipek Besün (Kadir Has Üniversitesi)
Onat Esenman (Kadir Has Üniversitesi)
Alaz Burak Sen (Kadir Has Üniversitesi)