İÇİNDEKİLER

Önsöz / Deniz Bayrakdar / 7

Giriş / Deniz Bayrakdar / 9

Sinemada Sesin Kullanımı

Sinemada Sesin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi / Taylan Özdemir / 21

Sinema, Dil, Düşünce

“Söylesem Tesiri Yok, Sussam Gönül Razı Değil” / Turgay Seçkin Serpi / 47
Film Biçimi Nasıl Düşünür? /Meral Özçınar / 57

Sinemada Sesin Sessizliği

Yeşilçam Döneminde Yerli Filmlerin Sansürü: Bir Müzakere ve Mücadele Alanı Olarak Film Sesi / Dilek Kaya / 71
Farklı Kadınlar ve Sessizlik Eşyaları /Deniz Bayrakdar / 93
Toplumsal Gerçekliğin Yansıması “Sinemada Gayrimüslim Azınlıkların Ses(sizlik)i” /Özlem Avcı / 109

Sinema ve Müzik

Sinemada Müzik Kullanımı, Metafor ve Mavi Dalga /Temmuz Süreyya Gürbüz / 129
Müzik ve Sinema İlişkisi Üzerinden Ağır Roman’ın Sesi / H. Miray Eslek / 145

Sinemada Ses ve Beden İlişkisi

Nil Yalter’in Video Performanslarında Akuzmatik Ses ve Beden İlişkisi /Özge Çelikaslan / 161
Sahibinin Sesi ya da Yeşilçam’da Bedenin Zapturapt Altına Alınması / Ayris Alptekin / 177