Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı XVII
“Sinema ve Zaman”


5-7 Mayıs 2016 Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Hareketi yakalama arzusuyla ortaya çıkan sinema, zamana dayalı bir sanat dalıdır. Sinema harekete hükmederek zamanı bir macun gibi eğip bükebilecek bir güce sahiptir. Filmsel zaman, sinemacının senaryoya göre gerçek zamanda kaydettiği görüntüleri/çekimleri, kurgu aracılığı ile, dramatik yapıya uygun bir zaman algısı yaratması ile oluşur. Sinemanın zamanla olan bağı sadece ontolojik değil; bellek, hayaller, geçmiş ve gelecek temsilleri ile içerik olarak da var olmaktadır. Geçen zaman, bir yandan sinemanın tarihini, dönemlerini ve akımlarını belirlemeye, yazmaya ve yazılanı yeniden düşünmeye izin verirken, bir yandan da sinemanın gelecekteki üretim ve tüketim biçimlerini tahayyül eden çalışmalara öncülük eder. Bu yılki konferans Türkiye Sineması’nı, sinemanın zamanla kurduğu tüm bu ilişkiler üzerinden akademik çerçevede tartışmayı hedeflerken, sektörün profesyonel isimleri ile düzenlenen panellerde aynı ilişkinin Türkiye Sinema sektörüyle olan bağıntısı üzerinde duracaktır. Belgeselciler Ayşe Çetinbaş, Berke Baş, Can Candan ve Necati Sönmez ile Türkiye'de belgesel sineması üzerine; Çiçek Kahraman, Didem Pekün ve Cevdet Erek ile kurgu, zaman, ses ve hareketli görüntü ilişkisi üzerine paneller gerçekleştirilmesinin yanısıra, Abluka filmiyle adından söz ettiren genç yönetmen Emin Alper ile de söyleşi yapılacaktır. “Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader” kitabıyla da tanınan ünlü akademisyen Philip Rosen, bu seneki konferansın açılış konuşmasını yapacaktır.

Program Kurulu
Tül Akbal Süalp (Bahçeşehir Üniversitesi)
Hasan Akbulut (İstanbul Üniversitesi)
Deniz Bayrakdar (Kadir Has Üniversitesi)
Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)
Zeynep Çetin Erus (Marmara Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi
Elif Akçalı
E. Dilan Dibek
Onat Esenman