İÇİNDEKİLER

Önsöz / Deniz Bayrakdar / 7

Sinema ve Zaman

Labirent Olarak Bozkır: Bir Zamanlar Anadolu’da Filminde Zaman İmgesi / Necdet Dümelli / 15
Derviş Zaim Sinemasında Mekân ve Zaman İlişkisi/ Aydın Çam / 31
Yeni Türkiye Sineması’ndan Yeşilçam’a Mağlupların Zamanda Yolculuğu / Behçet Güleryüz / 49
Deleuze’ün Zaman-İmge Kavramı Ekseninde Sinemada Yakın Plan: Sivas Filmi Odağında Bir Analiz / Tülay Çelik / 61

Sinema ve Sinema

Türk Sinemasında Panayır, Sirk ve Tiyatro / Deniz Bayrakdar / 87
Ertem Eğilmez’in Son Yeşilçam Filmi: Arabesk / Oya Aytimur Duman / 105
İllüzyon ve Sinema: Hokkabaz / Esen Tan / 115
Sıradan Seyirci ve Özdüşünümsel Sinema: Cem Yılmaz Filmlerinin Alımlanması / Işkın Özbulduk Kılıç / 127
Sinemada Yanılsama ve Saf Durumsallık Görünümü: Albüm / Lale Kabadayı / 145
Yönetmen ve Yoksulları / Aydın Çam / 155
Belgesel Sinemada Düşünümsellik: Birnur Pilavcı Filmleri Örneği / Yağız Aydın / 169
Bir Miras Meselesi / Uğur Korkut / 181
Motör: Ekonomi Politik bir Türk Sineması Belgeseli / Mustafa Kemal Sancar / 193
Brechtyen ve Kişisel bir Sinema: Ali Kemal Çınar Sinemasının Ali Kemalleri / Çiğdem Erdöl & Esra Özban / 205
Yeşilçam Sineması ve Yerli Televizyon Dizileri İlişkisi: Cesur ve Güzel Örneği / Ayşegül Kesirli Unur / 223
Tante Rosa Sinemada: Seni Seviyorum Rosa/ Selin Yağcı / 241