Aydın Çam, Çukurova Üniversitesi
Işkın Özbulduk Kılıç, Gazi Üniversitesi
Feride Çiçekoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sezen Kayhan, Koç Üniversitesi
Serdar Öztürk, Gazi Üniversitesi
Meral Özçınar, Uşak Üniversitesi
Aydan Özsoy, Gazi Üniversitesi
Aslıhan Şahin Güven, İstanbul Üniversitesi
Sarper Bütev, Gazi Üniversitesi
Büşra Şavlı, Kadir Has Üniversitesi
Gülçin Pamak, İstanbul Şehir Üniversitesi
Ayris Alptekin
Onur Civelek, Yeditepe Üniversitesi
Barış Saydam, Marmara Üniversitesi
Burak Kaplan, Okan Üniversitesi
Tunç Yıldırım, Munzur Üniversitesi
Mehmet Fiğan, Ankara Üniversitesi
Asım Öz