XX. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı
Göç Filmleri Festivali Kısa Film Yarışması

Kadir Has Üniversitesi, 7-11 Mayıs 2019

Tarih ve Yer

Göç temalı XX. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı, 7-11 Mayıs 2019 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Konferans, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Göç Filmleri Festivali ile başlayacaktır.

Amaç

Göç günümüzün en çok tartışılan, en kritik meselelerinden biri. Yoksulluk, şiddet, insan hakları ihlâlleri, politik belirsizlik ve çevresel problemler yüzünden yollara düşmek, yeni bir norm hâline gelmiş durumda. Fakat çoğunlukla, varış noktasının meçhul olduğu bir gidiş bu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri ve BM Mülteci Örgütü’nün rakamlarına göre, tüm dünyada 68.5 milyon insan zorla yerinden edilmiştir ve Türkiye en çok mülteci barındıran ülkeler arasında ilk sıradadır. 2011 ve 2016 yılları arasında, Türkiye’deki göçmenlerin sayısı 3.5 milyona ulaşmıştır. Son on yılda, insan kaçakçılığı kurbanlarının sayısı yaklaşın 1000 iken, 2018’de düzensiz göçmen sayısı 265.169’dur.
Böylesi kaygan bir manzarada, göçmenlerin deneyimleri ve hikâyeleri kritik bir önem kazanmaktadır. Göç Filmleri Festivali göçmen kimliklerinin inşasını ve temsillerini sorunsallaştırarak, göç meselesine değinen kısa filmleri perdeye taşımayı ve böylece farkındalığı arttırmayı amaçlamaktadır. Festival, göç meselesinin tüm dünyadaki, fakat özellikle Türkiye’deki yankılarını ayrıntılı bir biçimde masaya yatıran yaratıcı yaklaşımlara yer vermeyi hedeflemektedir.

Ödüller

Festival sonunda, Uluslararası Yarışma Jürisi tarafından 4 ödül verilecektir:
• Birincilik Ödülü: 5,000 TL
• İkincilik Ödülü: 2,500 TL
• Üçüncülük Ödülü: 1,250 TL
• Jüri Özel Ödülü: 1,250 TL


ŞARTNAME

Başvuru

Yarışmaya, filmin yasal hak sahibi olarak yapımcı/yönetmen başvurabilir. Birkaç yasal hak sahibi olması durumunda, tüm hak sahiplerinin imzaları gerekmektedir.

Başvuru için en geç 22 Mart 2019 saat 17.00’ye kadar,
• Filme ait bir YouTube veya Vimeo linki
• Filme ait iki adet fotoğraf
• Filmin İngilizce kısa özeti (max. 150 kelime)
• Yönetmenin fotoğrafı ve kısa biyografisi (max. 150 kelime)
• İngilizce altyazı
tfayykonferans@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Uygunluk

• Gönderilen filmler Mart 2019 tarihi itibariyle 2 yıldan eski olmamalı ve aşağıdaki seçim kriterlerini karşılamalıdır. 
• Gönderilen filmler jenerik dâhil 20 dakikayı aşmamalıdır.
• Reklam/tanıtım filmleri başvuru için uygun değildir.
• 22 Mart 2019 saat 17.00’den sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
• Gönderilen film İngilizce dışında bir dilde diyalog ya da metin içeriyorsa, İngilizce altyazı eklenmelidir.
• Posta yoluyla gönderilen tüm başvurular, “Ticari değeri yoktur. Sadece kültürel amaçlar için kullanılabilir” ibaresini taşımalıdır. Festival gümrük vergisine ve ek vergilere tabî, kargo masraflı hiçbir gönderiyi kabul etmeyecektir.
• Seçim aşamasında, filmlerin düşük kalite kopyaları kabul edilecektir. Fakat gösterim için tüm filmlerin yüksek çözünürlüklü – FULL HD 1080p kopyalarının gönderilmesi gerekir.
• Gösterim formatı mp4’tür.
• Eğer yukarıdaki seçim kriterlerini karşılamıyorsa, filminiz diskalifiye edilecektir.

Gösterim

Festival ekibi, ödül verilen ya da gösterime seçilen filmlerin yüksek çözünürlüklü kopyalarının temin edilmesi için yasal hak sahiplerine ulaşacaktır.

Jüri

Festival jürisi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sinema Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, XX. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı Düzenleme Komitesi tarafından belirlenecektir.
Gönderilen başvurular için, film profesyonelleri tarafından bir ön eleme yapılacak, nitelikli düzeyde olmayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır. Festival jürisi yönetmenler, eleştirmenler ve akademisyenlerden oluşacaktır. Jüri, kabul edilmiş ve imzalanmış yarışma sonuçları 15 Nisan 2019 tarihinde XX. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı Düzenleme Komitesi’ne teslim edecektir.

PRE-JÜRİ
Deniz Bayrakdar
M. Selçuk Yavuzkanat
Ayşe Yörükoğlu
Ahmet Emin Bülbül

JÜRİ
Deniz Bayrakdar
Hilmi Bengi
M. Selçuk Yavuzkanat
Aydın Keskin Kadıoğlu
Gülseren Yücel
Tevfik Başer
Özer Bereket
Esin Paça Cengiz

Önemli

Seçilmesi hâlinde, telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir. Başvuru yapan yönetmen/yapımcı, filmin kendine ait özgün bir eser olduğunu onaylamış olur. Festivale gönderilen filmlerden alınan görüntü ve karelerin XX. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı program kitapçığında, tfayy.org ve Kadir Has Üniversitesi web sitelerinde ve Kadir Has Üniversitesi’nin uygun gördüğü tanıtım amaçlı etkinliklerde kullanılması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır. Kadir Has Üniversitesi, başvuru tarihlerini ve gösterim kriterlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

İletişim

Ahmet Emin Bülbül emin.bulbul@khas.edu.tr
Ayşe Yörükoğlu ayse.yorukoglu@khas.edu.tr