Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 1997 yılında Bilgi Üniversitesi açılan Sinema-TV Bölümünde Yönetmenler Sineması “Yavuz Turgul, Barış Pirhasan, Ömer Kavur” (Eylem Kaftan) ve Outsiders Konferansı (British Council ile işbirliğinde Deniz Bayrakdar, Süheyla Kırca) etkinliklerinin ardından doğal bir sürecin içinde ortaya çıktı. Bilgi Üniversitesi’nin o dönemdeki kültürel zenginliği ve fikir alışverişinin yarattığı ortamda bölümde ders veren yönetmenler ve genç neslin yarattıkları ideal bir akademi-sektör bağı içinde yeni konferans fikri yapm fikri oluştu. Bölümdeki hocalarımız Selim Eyüboğlu ile böyle bir konferansın olabilirliğini uluslararası konferansların formatını, Nabi Avcı ile gerekliliğini ve Fatih Özgüven ile tasarımını, neler yapmak gerektiğini görüşürek ilerledik. O dönemdeki asistanlar ve yüksek lisans öğrencilerinin yarattığı sinema tutkusu taşan Kuştepe Bilgi Kampüsünde ilk konferansı 1998 yılında başladık. İlk konferans üniversitenin büyük konferans salonunda gerçekleşti. Büyük salon dolmuş ve açılış günü yıllardır beklendiği her halinden belli olan bir büyük toplantıya evsahibi oldu, Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü.
Ön sıradan başlayarak hem bizden önceki nesiller, hocalarımız, ustalarımız, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve sinemaseverler yerlerini almışlardı . Bir yıl sonra üniversite bize Yönetim Kurulu ve Senato Toplantı odasını tahsis etti. Büyük masa etrafında gençler, yönetmenler, kurgucular ve balkonumsu kısımda çömelmiş oturan öğrenciler ile unutulmaz bir konferans yaşadık.
2001 yılına kadar Bilgi Üniversitesi’nde yapılan konferans 2001’den 2005’e kadar Bahçeşehir Üniversitesi’ne taşındı ve Fransız Kültür Merkezi Salonunda müthiş bir katılımla yıllarca devam etti.
Bu süreç içinde Outsiders konferansımızı Dışarıda Kalanlar/Bırakılanlar olarak yayınlayan Bağlam Yayıncılık derlemelerimizi düzenli basımını üzerine aldı. Arus Yumul’un tanıştırdığı yayınevimiz bizim evimiz oldu.
Konferans 2005 senesinde Fransız Kültür Merkezi’nin konferansa tahsis edip sonradan başka bir konferansa verilmesi nedeniyle bir yıl tatil edildi.
2006 yılında konferansa Kadir Has Üniversitesi ev sahipliği yapmaya başladı. O tarihten bu yana da her yıl Mayıs ayının ilk haftalarında konferansımızı düzenli olarak bu üniversitede gerçekleştirdik.
Konferansın hakkında yazmak bir insanı anlatmak kadar zor. Bu konferansın sahibi kendisidir, hiç bir yere bağımlı olmaz, mekan ve zaman kısıtları ile kendisini sınırlamaz. Tek lüksü bu özgürlüğüdür. Bir insanı da mutlu ve uzun yaşatmak böyle mümkündür. Konferanslar da, eğer onu seven ve ona inananlar var ise, devam eder. Hayat şartları, işler değişebilir, ama konferans devam etmelidir. Her yıl bu konferansın olmasını bekleyen –eskilerden de birileri vardır - ama illa yeni bir genç nesil de konferansın müdavimi olmaya başlar.

Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı bu genç neslin önerisi ile adını Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler olarak değiştirmiştir. Kitaplarımız hala eski adı ile yayınlanmaya devam etmektedir. Ama değişim ihtiyaçları oldukça konferans bu tür düzenlemeleri yapacaktır.

Web sitesinde görüleceği gibi konferans yılda bir kez gerçekleşen üç günlük bir etkinliktir. Konferansın kapsamında her yıl düzenli olmasa da bir derleme Türkçe kitabın ve zaman zaman İngilizce bir derlemenin çıkmasına gayret sarfedilmektedir.

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler’in temel misyonu akademik sinema çalışması yapan ve bu çalışmalarını sunmak isteyen genç nesile, yayınladıklarını sunmak isteyen orta nesile, konferansın ardından onun bir nevi fahri tanıtımını üstlenen her yıl yurtdışından gelen yabancı konuşmacılara ve fikirlerini burada tartışmak isteyen araştırmacılara buluşacakları ve üç gün boyunca tazelenerek yenilenecekleri bir ortam sunmak bu konudaki çalışmaları yaygınlaştırmaktır.

Deniz Bayrakdar, 18 Nisan 2016

iletişim

Deniz Bayrakdar
Kadir Has Üniversitesi
Cibali Kampüsü
İletişim Fakültesi
Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü
34083Fatih/İstanbul

Tel: 0212 533 65 32
email: denizb@khas.edu.tr

tfayy asistanı
Ceren Çiğdemoğlu
email: cerencigdem@gmail.com

fakülte sekreteri
Ayfer Vatansever
Tel: 0212 533 65 32
Tel: 0212 533 5532 /1501
email: ayferv@khas.edu.tr